Logo Ciroko

Witamy na nowej stronie Apartamentów Ciroko

Prosimy wybrać obiekt, którym są Państwo zainteresowani

Loga UE

Informujemy, że firma "Arkada-Inwest" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Numer umowy: POIR.03.04.00-32-0089/20

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 49 591.95 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 49 591.95 PLN